Замърсяването с фин прах остава основният проблем на качеството на въздуха у нас. Това показва доклад за състоянието на околната среда, който ще бъде представен официално днес от екоминистъра Юлиян Попов. Документът показва екологичното състояние у нас, но по данни от 2011 г., тъй като за тогава е последната обобщена официална информация.

Според доклада най-често нормите за запрашаване се превишават в Перник, Видин и Враца. Основните източници на този вид замърсяване са не само промишлеността, печките на дърва и въглища и транспортът, но и мръсните и зле поддържани пътища.

Повече от половината население в страната диша свръхпрашен въздух, се казва в доклада.

Заради превишението на нормите Европа започна наказателна процедура срещу България. Общините трябваше да направят планове за справяне с проблема, но нямат достатъчно средства, за да ги изпълнят, припомня вестник “Труд”.

В България има проблеми със замърсяването от азотен диоксид, като 22% от населението е засегнато от това. В Кърджали проблем е замърсяването с олово и арсен. В града се отчита и наднормено съдържание на кадмий. Този проблем съществува и за Пирдоп, Куклен и Долни воден. И край четирите населени места има големи преработващи предприятия.

Докладът за околната среда отчита увеличение на броя на пречиствателните станции в страната през 2011 г., в същото време обаче отпадните води на 33 града с население над 10 хил. души не се пречистват. Същото важи и за 117 града с между 2000 и 10 000 жители. Основният източник на средства за нови пречиствателни станции е оперативна програма “Околна среда”.

ВиК проектите по нея обаче вървят бавно и има риск част от тях да бъдат прекратени и отложени за следващия програмен период (2014-2020 г.). В доклада е записано, че за периода 2005-2011 г. инвестициите в канализация и пречиствателни станции са над 2 млрд. лв. или по 271 лв. на човек.

В доклада за околната среда се отчита още намаление на количествата изхвърляни отпадъци, както и увеличение на рециклирането. Въпреки това основният метод за справяне с боклуците в България е изхвърлянето им на сметища. Като негативна тенденция се отчита и фактът, че потреблението на пластмасови опаковки е нараснало с 14%.

източник: dete.bg

Leave a Comment