Мека забрана за поскъпване на лекарства, които вече са регистрирани с определена цена в България, въведе вчера правителството. Тяхната цена ще може да се увеличава само с регистрираната от статистиката инфлация според промени в наредбата за цените на лекарствените продукти, които кабинетът прие.

Регистрираната в Позитивния лекарствен списък цена ще е и пределната продажна цена на дребно в аптеките, предвиждат още промените. Освен това вече на регулиране ще подлежат и цените на медикаментите, които се отпускат по лекарско предписание.

Новата наредба предвижда и ограничение върху цената на генеричните лекарства. Тя не може да е по-висока от 80% от цената на оригиналното лекарство.

Позитивният списък и регистрите на пределните цени и на максималните продажни цени ще се актуализират два пъти месечно, на второ и шестнадесето число.

Референтната цена в Гърция ще отпада от формулата за определяне на цената в България за период от една година, ако бъде установена грешка в нейното формиране, предвижда още наредбата. Тази мярка се налага, защото в гръцкия ценови бюлетин на лекарствените продукти редовно се допускат грешки, които влияят на цената в България, обясниха от Министерския съвет.

От вчера председател на комисията за прозрачност за лекарствената политика е зам.-министърът на здравеопазването Лидия Нейчева, реши още правителството. Зам.-министърът на икономиката Виолета Лорер пък влезе в надзора на здравната каса.

източник: 24chasa.bg

Leave a Comment