Един необичаен тест вече направи възможно всеки сам да разгадае тайната на собствения си произход

Той се разпространява във виртуалното пространство и обяснението на създателите му е, че само посредством няколко повече от елементарни наблюдения може с голяма точност да се определи генетичната принадлежност към една от трите основни етнокултурни групи (траки, славяни и прабългари), формирали съвременната български нация.

Самият тест е повече от елементарен и единственото усилие, което изисква, е да бъдат разгледани пръстите на краката, в чиято дължина и именно се съдържа тази така удивителна информация.

При класическата конфигурация, която се оказва и преобладаваща сред направилите теста, палецът на крака е най-дълъг, а останалите пръсти са разположени низходящо спрямо него – анатомична особеност, недвусмислено подсказваща, че даденият индивид произхожда с голяма вероятност от славянската генетична група.

Следва конфигурацията, при която най-дълъг от петте пръста на крака е не палецът, а показалецът, което според теста разкрива произход с тракийски корени.

Прабългарският генeзис пък може да се предположи в случаите, когато показалецът и средният пръст са с еднаква дължина.

Не закъсняха да се намерят и отявлени критици на това все по-популярно увлечение, които побързаха да заявят, че подобна непосредствена зависимост между анатомични белези и етнически произход не съществува, и такива твърдения могат да бъдат окачествени единствено като псевдонаучни. Сред доводите, които изтъкват, е и този, че изобилието от етноси, прибавили се впоследствие към основните три групи, е твърде голямо, за да може да бъде разграничен и посочен само един конкретен сред тях.

източник: chudesa.net

Leave a Comment