Активността на Слънцето нараства прогресивно през последните няколко дни и на неговия диск се открояват тайнствени групи петна

Мистериозна постоянно повишаваща се активност на Слънцето стряска учените. Астрономите открили на повърхността на диска му осем групи петна, от които пет са с твърде необичайни характеристики.

По данни на Института по приложна геофизика „Фьодоров”, заеманата площ на групата 1610 е нараснала повече от 3,6 пъти, а на групата 1613 – с 2,5 пъти. При този процес магнитното поле е изразено с изключително сложна конфигурация, от което се повишава рязко и необяснимо слънчевата активност.

Особена активност са проявили двете групи петна – 1610 и 1613, като на 13 ноември, групата 1613 е отбелязана в регистрите на учените със серия изригвания от най-високия възможен клас М. В няколко полярни станции – в Мурманска, Диксън и Амдерма, в нощта на 13 ноември е отбелязана странна внезапна поява на магнитна буря.

Към Земята се приближава слънчев вятър с много висока скорост, който е предизвикан от коронарното изригване на Слънцето от 9 ноември 2012 г.

Мистериозното нарастване активността на Слънцето  се проявява в цяла серия от красиви сияния, които могат да се наблюдават от Скандинавския полуостров до Канада. Учените геофизици прогнозират с вероятност от 35% изригванията от клас М, които са придружени от мощни магнитни бури.

източник: chudesa.net

Leave a Comment