Пловдивският апелативен съд потвърди за втори път присъдата, с която на подсъдимия Лазар Колев е наложено наказание „доживотен затвор без замяна”, съобщиха от съдебната палата.

Колев е осъден за това, че на 28 януари 2006 година, за да прикрие изнасилване и блудство, при условията на опасен рецидив, с особена жестокост е убил сестрите Росица и Христина Белнейски.

Той трябва да заплати на родителите на сестрите обезщетение за претъпени морални вреди общо в размер на 400 000 лв.

Пловдивският апелативен съд единствено е приел, че не е налице квалифициращия признак убийството да е извършено по особено мъчителен начин.

Съдът прие, че повдигнатите обвинения срещу Лазар Колев са доказани по категоричен начин, а защитната му теза е изцяло опровергана.

В решение от 186 страници, съдът е направил изчерпателен анализ на показанията на над 50 свидетели, 40 експертизи, включително и заключения, изготвени в чужбина.

Според Апелативния съд деянията са извършени от Лазар Колев в района на Пазарджик и местността Грамадите край Брацигово, по начина по който са описани от обвинението.

По време на съдебното следствие бяха събрани достатъчно факти, въз основа на които може да се направи извод за виновността на подсъдимия.

С назначената по делото арбитражна съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства по метода на ДНК по писмени данни, се преодоляха съществуващите противоречия в назначените международни и вътрешни ДНК експертизи.

Отново бяха проверени показанията на свидетеля Владимир Славов, както със събраните доказателства в предходните инстанции, така и със събиране на нови контролни факти по отношение на същите.
Събрани бяха и допълнително доказателства, оборващи алибито на подсъдимия за вечерта на 27 срещу 28 януари 2006 г.

Пловдивският апелативен съд не е възприел показанията на посочения от защитата на подсъдимия Колев свидетел Атанасов, че свидетелят Славов имал склонност да набеждава други затворници в извършване на престъпления поради опровергаване на показанията му от изисканите и приети по делото писмени доказателства.

Наложеното наказание на подсъдимия „доживотен затвор без замяна”, е справедливо, понеже извършеното е изключително тежко и деянията са с висока степен на обществена опасност, пише в съобщението.

източник: dnes.bg

Leave a Comment