От посолството на България в Лондон съобщават, че властите на страната са въвели нова такса, която за обработка на документи налага заплащането на 55 паунда или 125 лева, и се дължи от всяко лице, което кандидатства за някои от разрешителните за престой в страната. Това ще засегне голям брой от живущите българи в Англия. Самото въвеждане на таксата е станало реалност след като британският парламент разреши мярката на 1 юли тази година, с което решение издаването на документи за граждани от Европейското икономическо пространство (ЕИП), които имат за цел да потвърдят своя статус съгласно европейското законодателство, става платено. Всички заявления, получени след тази дата, трябва да са придружени с документ за внесени 55 паунда, иначе ще бъдат отхвърлени.

Специално за българските и румънски граждани, въпросната такса се въвежда, когато човек кандидатства за регистрационни сертификати относно формулярите BR1, които се отнасят за престой на студенти, самонаети, самоиздържащи се, както и за членове на семействата на лица, които притежават право да работят в Обединеното кралство. Освен това таксата се изисква и за подаващите формуляри BR5 и BR6, които специално са за граждани на държави, намиращи се извън ЕИП, но пък са част от семействата, които работят легално на Острова, българи и румънци.

Промяната обхваща и формулярите, подавани за висококвалифицирани служители (BR2), за подаване на работна карта (BR3) и за роднини на лица, които притежават работна карта (BR4), но все пак услугата по издаването на сертификата за тях остава безплатна.

източник: dnes.co.uk

Leave a Comment