Видове стероиди и тяхното приложение

Стероидите са широко използвани спортни стимуланти, които се прилагат, за да се подобрят редица физически параметри при атлети, които тренират професионално или просто като хоби. Разнообразието от подобни стимулиращи препарати е огромно, затова ще се опитаме накратко да разясним какви видове стероиди има, в какви категории се групират и как действат те.

Стимулантите, използвани за нуждите на спорта, могат да бъдат класифицирани в няколко отделни категории: според предназначението си, според хормоните, които съдържат и според начина, по който се приемат.

Според  своето предназначение, спортните стимуланти се делят на две основни категории: стероиди, повишаващи представянето и препарати с терапевтично действие. Първата категория се използва, за да се подобри представянето на атлета, като се повиши силата, масата, мускулната издръжливост, енергията и агресията. Втората категория имат терапевтични функции, намаляват ефектите на някои болести и състояния, и подпомагат възстановяването след усилени тренировки или изтощителни състезания. Някои от стероидите попадат и в двете категории, като се използват едновременно за терапевтични нужди и да подобрено физическо представяне. Част от стимулантите имат рязко и по-силно действие, докато други работят по-бавно и постигат по-ограничени резултати.

Според начина, по който се приемат, спортните стимуланти биват такива за орален прием под формата на таблетки и капсули; прием чрез инжектиране, или с трансдермално приложение чрез гелове и кремове.

Третата категоризация на най-популярните и често употребявани стимуланти е на базата на съдържаните от тях хормони. Най-често се прилагат препарати, съдържащи тестостерон, болденон, метенолон и т.н.

Често атлетите прилагат комбинирано няколко различни типа стеориди, за да комбинират тяхното действие и ефекти. Трябва обаче да се има предвид, че при предозиране и прекомерна употреба могат да възникнат сериозни странични ефекти, които да застрашат здравословното ви състояние. Затова е нужно внимателно да се изготви план за приема на стимулантите и да помисли за употребата на препарати, които ограничават вредните им ефекти.

Leave a Comment