Софиянци са с най-високи и с най-бързо растящи доходи в България и нито една област няма шансове да ги догони в обозримото бъдеще. Кризата е задълбочила неравенствата между регионите, като единствено Стара Загора хипотетично може да настигне столицата, при това след около век и половина. Това разкрива проучване на Института за пазарна икономика (ИПИ), което обхваща 10-годишен период.

ИПИ изследва какво се е случило през този период с паричните доходи на гражданите – заплати, хонорари, пенсии, социални обезщетения и помощи, наеми, ренти, приходи от продажби и остойностени натурални приходи, съобщава в. „Сега“.

През 2001-2011 г. в България доходите са се покачвали с 9.06% средногодишно. Това увеличение се дължи най-вече на годините, в които страната ни бе сред световните отличници по привлечени инвестиции – в сектори като застрояването и търговията с недвижими имоти. В 5 области положението се е подобрило доста над средното през последните 10 години – Стара Загора, столицата, Пловдив, Перник и Велико Търново. А петте най-изоставащи области са Пазарджик, Видин, Силистра, Враца и Габрово, където парите в домакинствата са се увеличавали с едва 5.25-6.4% средно за година – или с двойно по-ниска скорост от тази в областите отличници.

Всъщност национален шампион по скок на доходите през изследвания период е Стара Загора, която изпреварва дори София по този показател, но въпреки това средногодишният доход на старозагореца през 2011 г. е с почти 25% по-нисък от този на столичанина. Пропастта между богатата столица и останалите по-бедни области е огромна и изводът на ИПИ е, че ако се запазят досегашните темпове, аритметично единствено Стара Загора би могла да настигне София, и то някъде към 2174 г.

Любопитна тенденция е, че там, където заплатите растат по-незначително, безработицата спада. Точно такъв е случаят с Бургас, Видин, Габрово, Добрич, Кюстендил, Плевен, Смолян и Хасково. И обратно – там, където заплатите се увеличават с по-бързо темпо от средното за страната, безработните се множат. Така е станало през миналата година в Монтана, Пазарджик, Пловдив, Разград, Силистра, София (столица), Стара Загора и Търговище, констатират от ИПИ.

Само в две области безработицата е намаляла успоредно с по-динамично покачване на доходите – Софийска и Шуменска. Там темпът на нарастване на заплатите изпреварва средния за страната, без това да окаже негативно влияние върху пазара на труда.

Има и една голяма група области, в които са налице едновременно две лоши тенденции – движението на заплатите изостават от средната скорост за страната, а безработицата неумолимо върви нагоре. Това са Благоевград, Варна, В. Търново, Враца, Ловеч, Перник, Русе, Сливен и Ямбол. „Комбинацията от нисък ръст на заплатите и продължаващ ръст на безработицата говори за липса на гъвкавост на пазара на труда в тези области“, коментират експертите от ИПИ.

Те проследяват и какво се случва със заетостта, тъй като тя показва какъв дял от работоспособното население има работа. Сам по себе си спадът на безработицата в някои области, ако не е придружен с покачваща се заетост, не показва действително възстановяване на пазара на труда, припомнят икономистите. През 2012 г. най-много работни места – почти 4000, са били създадени в Бургас. Морската област е една от тези, в които заплатите вървят нагоре с по-бавно темпо. Другите отличници са Добрич и Смолян, където заетите са се увеличили със съответно 3300 и 2900 души. В Кюстендил обаче работните места са се стопили с 1700.

Най-тревожна е ситуацията в Сливен, където, въпреки че заплатите растат едва-едва, работните места оредяват и безработицата расте. Икономистите обясняват натрупването на лошите тенденции с това, че фирмите не могат да издържат на административно налагания ръст на трудовите възнаграждения. Това личи най-вече в области, където и бездруго доходите са доста ниски и в повече предприятия заплатите са близки до минималната.

източник: pik.bg

Leave a Comment