Навярно няма човек, който да не знае кои са световно известните художници и техните уникални, а и често пъти гениални произведения. За съжаление, малко са хората, които могат да се сетят и за великите български художници, от близкото минало! Някои ги наричат „златните художници” и това определение им пасва идеално, защото творбите им са не само оригинални, красиви и представящи света през техните очи, но и са успели да останат запомнени, в променливото време, в което живеем.

Несъмнено, най-известният български художник е Владимир Димитров – Майстора. Прякорът му е напълно заслужен, тъй като той е един истински „майстор” на живописта! Димитров твори през първата част на изминалият, 20-ти век. Освен живописи, той рисува и портрети, пейзажи, както и композиции, от битов характер. Картините му се отличават със силно символно изпъкване. Освен това, всички Картини притежават изключително изразителни цветове и идеалистичен рисунък.

Друг майстор на пейзажи и портрети е Златьо Бояджиев. Той е бил смятан за един от най-самобитните творци, на изминалият век, а работата му може да бъде разделена на два, основни периода, които са коренно различни помежду си. През първият период, Бояджиев създава сцени главно със сюжети от селският живот. В тези творби личи неокласическият маниер на художника, както и стилови влияния, типични за холандската живопис, в периода 16-17 век. През вторият период, стилът на Бояджиев се променя изненадващо и коренно, към така наречената гротеска образност! Тогавашните му произведения се характеризират с експресивна цветност, съчетана с приказни, често много, различни и символични образи.

Не само известен художник, но и изтъкнат иконописец е Захарий Зограф. Той е един от родните художници с най-голямо творчество. Зограф рисува предимно стенописи и е един от малкото творци, които имат смелостта да внесат елементи от бита, в тези си творби. Най-известните му произведения се намират в Бачковският, Троянския, Рилския и Преображенския манастир.

Владимир Димитров, Златьо Бояджиев и Захарий Зограф с право са си заслужили определението „златните български художници”! Във всяка една от техните творби може да се открие един миниатюрен, но прекрасен портрет на България!

Leave a Comment