Столичната „Топлофикация” напомня на своите клиенти, че в периода преди общото спиране на отоплението в столицата имат възможност да поискат спиране на отоплението в сградата си.

За целта е необходимо да има решение на Общото събрание на етажната собственост, на основание на което да бъде подадена заявка в обслужващия топлорайон. Заявките ще се изпълняват в рамките на един работен ден. Прилагането на тази процедура е изцяло в полза на клиентите и чрез нея се избягва възможността за спиране на отоплението в съответната сграда по еднолично решение и без знанието и съгласието на етажната собственост. Съгласно Общите условия за продажба на топлинна енергия на потребители за битови нужди общото спиране на отоплението в столицата може да започне, ако са изпълнени следните две условия – три последователни дни със средноденонощна температура над плюс 12 градуса и дългосрочна прогноза за трайно затопляне. До днес спиране на отоплението са поискали около 77 сгради – училища и бизнес сгради. Препоръчваме на клиентите си при желание да спират отоплението в жилищата си чрез затваряне на термостатните вентили на радиаторите си.

Предвид промяната на цената на топлинната енергия от 1 април 2013 г. не се предвижда извънредно засичане на уредите за дялово разпределение, монтирани върху радиаторите на клиентите, тъй като съгласно Наредбата за топлоснабдяване при промяна на цената на топлинната енергия в рамките на сезона се прилага утвърдена Методика за изчисление на консумацията в отделните жилища. Доставената топлинна енергия в сградите ще бъде отчетена от общите топломери в абонатните станции.

източник: anonce.bg

Leave a Comment