Зажадняла за любовни ласки крава беше открита на цели 40 километра от дома на собственика си. Добичето-беглец удиви всички животновъди в Кърджалийско с издръжливостта си и желанието си да си намери бик. Кравата била разгонена и изпитвала силен копнеж за любов. Тя излязла уж на паша, но наоколо имало само нейни посестрими и нито един мъжкар.
Сластолюбивото добиче тръгнало да си търси мъж в гората и изчезнало. Стопанинът й преобърнал цялата мера и храсталаците наоколо, но не я открил никъде. Цели десет дни неговата Сивушка била в неизвестност и той буквално я отписал. Наоколо било голям пущинак, баири и чукари и човекът бил сигурен, че диви животни са я намерили и са я изяли.


Изненадата му била голяма, когато на десетия ден му се обадили от полицията да дойде да си прибере добичето, понеже било предадено там и стояло пред полицейското управление. За огромно учудване, животното било хванато на 40 километра от обора си да се скита в село Петлино. Там го намерил Айдън Хюсеинов, нахранил го, напоил го и го закарал в полицията. На мен чужда крава не ми трябва. Имам си моя, казал той на изумените полицаи. А тази ви я давам да й намерите собственика. След издирвателните мероприятия, почерпени най-вече от номера на кравата, изписан на ухото й, униформените открили истинския собственик.
Много крави бягат, но подобен случай в България няма. Точно това добиче е минало през няколко дерета, няколко високи върха на планината, през огромни пущинаци и е оцеляло. То вече е крава-рекордьорка, но бягството не се увенчало с успех. Бик по пътя така и не се намерил и добичето продължава да мучи тъжно и влюбено, заключено в обора. А стопанинът се пита дали не е по-доре да му тегли ножа, защото иначе пак ще избяга.

източник: skandalno.net

Leave a Comment