Таблица за оценка на поведението на учениците и стандарти за качество и оценка на преподавателите въвежда пилотно по британски модел Английската гимназия. Партньор по европроекта “Рейтинг+” е водещото във Великобритания училище Тийсдейл. То е на най-високо ниво в рейтинговата система на английските училища и ще споделя опита си за изграждане в България на система за повишаване на качеството на преподаване, която може да се прилага масово, пише „Марица“.
В таблицата на поведението са заложени системи от мерки при масови нарушения, като системна игра на джиесема в час, липса на домашни, антисоциални прояви. Степента на санкцията зависи от броя на нарушенията, като крайната мярка е изолирането на ученика от класа.


На наказания се назначава учител надзорник, който му поставя задачи и домашни, преподава му нови уроци, но не му позволява да контактува с приятелите от класа. “Мярката е изключително ефективна и дисциплината доста се подобрява. Имаме и електронна система за бонус точки на тези, които спазват правилата. В края на годината класът, събрал най-много точки, получава награда екскурзия или безплатно посещение в увеселителен парк”, обясни Пол Харисън от Тийсдейл.
По проекта ще бъдат обучени на ключови умения и разширено използване на информационни технологии 102 учители от ЕГ “Пловдив”. На всеки от тях ще се прави атестация. В началото на годината преподавателите трябва да набележат три цели, а на финала да отчетат резултатите. Гласът на учениците е част от системата за оценка на техния труд.
В Английската гимназия вече са направили анкети сред родители, ученици и учители каква промяна биха искали да видят в клас, като масовата препоръка е по-голямо разнообразие в методите на преподаване. 37 на сто от учениците заявяват, че най-много време отделят за подготовка по английски, след което по български, математика, история и немски.

източник: pik.bg

Leave a Comment