Сензационна находка откриха в архивите на Ватикана

Личността на Иисус Христос винаги е вълнувала както учените, изследователите, така и обикновените хора.

Дали наистина онова, което е написано вБиблията отговаря напълно на истината, защото много сериозно се твърди как на християнския събор през 325 г. е прието решение голяма част от текстовете да бъдат преработени по такъв начин, че личността наИисус да бъде обожествена повече, да се премахнат онези пасажи, в които се споменава за прераждането и други поправки, за да може чрез Библията да се оправдават някои аспекти на живота като бедност и несправедливост в живота на голяма част от жителите в миналото и други.

Писмото, което от сайта burgasnovinite.bg твърдят, че е открито сред ръкописите на Ватикана е интересно. То е написано отПилат Лентулос и дава интересно описание на външния вид на Христос.

Има една много любопитна сцена, която се разиграва между Пилат и неговата съпруга, след като той позволяваИисус Христос да бъде осъден и разпънат на кръста.

В онези години, докато Иисус е бил жив, някои хора наистина повярвали, че той е необикновен човек, но други се съмнявали в онова, което им казвал.

Съпругата на Пилат поставила въпроса, ако наистина той е разрешил да осъдят на смърт Сина Божий, тогава как ще изкупи сторения огромен грях.

Пилат отговорил, че няма да сложи лика си на монетите, които предстоят да бъдат изсечени.

В древната римска империя когато изсичали нови монети, от едната им страна поставяли образа на императора, а от другата страна – лика на управителя на съответната провинция.

След като Христос възкръснал 3 дена след разпъването на кръста, Пилат осъзнал какво е позволил да бъде сторено и затова спазил обещанието, което дал на своята жена.

Археолози наистина са открили монети, датиращи от онези години и на тях липсва образа на Пилат на обратната им страна.

Източник:chudesa.net

Leave a Comment