Шанс за млади квалифицирани български специалисти предлага Германия по програмата „Работата на моя живот“.

Става дума за лекари, инженери, специалисти в сферата на здравеопазването, хотелиерството и ресторантьорството и други кадри, за които германският бизнес изпитва глад.

Задължително е кандидатите да са регистрирани като безработни в бюро по труда у нас, обясняват от Агенцията по заетостта. Друго условие е да имат висше или средно професионално образование.

За медиците възрастовото ограничение е до 40 г., всички останали специалисти
трябва да са между 18 и 35 г. към момента на подаване на заявлението.

Желаещите могат да бъдат предварително обучени по немски език. Германското правителство предвижда също финансова помощ за пътуване и за пренасяне. Тези възможности са по първия компонент на програмата, който се нарича „Квалифицирана заетост за специалисти в Германия“. Посредник е Агенцията по заетостта като член на Европейската мрежа за заетост EURES.

По втория компонент „Професионално обучение на младежи от Европа“ Германия търси младежи със завършено средно образование. Там те ще имат възможност да получат професионално обучение в компании, партниращи по проекта. Германия покрива езиков курс, подпомага пътуването, явяването на интервю при работодателя, подготовката за практиката, обучението и после за завръщането.

Към момента сигурна е офертата за професионално обучение в една от големите фирми за тестени изделия в Германия в провинция Баден Вюртемберг, Фрайбург, уточниха от Агенцията по заетостта. Компанията набира хора между 18 и 35 г. за 3-годишно обучение по професиите продавач в хранително-вкусовата промишленост, специализиран в занаятчийския тип хлебопроизводство, хлебар и сладкар.

Основният курс на обучението по немски в България (ниво А2) ще бъде през април и май, а за юни-юли са планирани интензивния курс (ниво В2) и първите практики във фирмата. През август ще стартира професионалното обучение с подписване на трудов договор и договаряне на възнаграждението.

Кандидатите за обучение по немски трябва да подадат специално заявление и да бъдат одобрени от Германската централа за международно и специализирано посредничество към Федералната агенция по заетостта.

След приключване на програмата младежите могат да продължат обучението си в
университета в Лорах по специалностите „Управление на персонала“ и „Търговско управление и услуги“ с продължителност 3 години.

източник: 24chasa.bg

Leave a Comment